Bếp

Theo truyền thống, chỉ có hai loại bếp được sử dụng để làm nóng thực phẩm – bếp gas và bếp điện. Trong khi bếp gas giúp bạn kiểm soát nhiệt tốt hơn, bạn có thể sẽ khá khó khăn để lắp đặt nó vào nhà bếp, bạn cũng sẽ mất nhiều công sức hơn để làm sạch và nói chung bếp gas sẽ vận hành tốn kém hơn. Mặt khác, một chiếc bếp điện sẽ giúp bạn dễ dàng làm sạch và an toàn hơn khi sử dụng vì không có ngọn lửa trần. Tuy nhiên, một chuyên gia nấu ăn có sẽ thể nhận thấy rằng một chiếc bếp điện sẽ chuyển từ mức nhiệt này sang mức nhiệt khác chậm hơn và phản ứng lâu hơn so với bếp gas.